امروز: 14 آذر 1401

بایگانی‌های میلگرد آذر گستر سدید

فیلتر محصولات
ارزان ترین محصولات میلگرد آذر گستر سدید
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز میلگرد آذر گستر سدید توسط ما

لیست محصولات
محصول قیمت (تومان) سفارش بیشتر
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 12 کارخانه آذر گستر سدید
16,972 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 14 کارخانه آذر گستر سدید
16,972 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 16 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 18 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 20 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 22 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 25 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 28 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 32 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 10 کارخانه آذر گستر سدید
16,972 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 38 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 36 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 34 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 30 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
آذر گستر میلگرد ساده A1 سایز 26 کارخانه آذر گستر سدید
16,791 ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش میلگرد آذر گستر سدید 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟