امروز: 12 مهر 1402

قیمت و خرید نبشی 6

نیاز به قیمت دارید؟
استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز نبشی 6 توسط ما
درخواست استعلام

آریان فولاد

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:46
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 26,850 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 26,850 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشآریان فولاد
02191005131

فولاد سپهر ایرانیان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:45
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 29,599 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 29,599 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشفولاد سپهر ایرانیان
02191005131

شکفته

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:34
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 28,720 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 27,180 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارششکفته
02191005131

ناب تبریز

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:33
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 27,300 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناب تبریز
02191005131

استیل مرکزی

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:32
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60 استنلس استیل6کیلوگرمکارخانه 224,998 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشاستیل مرکزی
02191005131

منظومه

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:29
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 28,270 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشمنظومه
02191005131

زنجان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:28
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 26,800 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 27,570 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشزنجان
02191005131

فولاد جاوید بناب

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:28
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 29,370 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 29,370 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 29,370 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 33کیلوگرمانبار تهران 29,500 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 44کیلوگرمانبار تهران 27,800 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمانبار تهران 27,500 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشفولاد جاوید بناب
02191005131

آونگان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:55:20
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 26,300 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 26,300 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشآونگان
02191005131

ظهوریان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:55:17
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 28,798 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشظهوریان
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟