امروز: 12 مهر 1402

قیمت و خرید نبشی 10

نیاز به قیمت دارید؟
استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز نبشی 10 توسط ما
درخواست استعلام

ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:56
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 18,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشذوب آهن اصفهان
02191005131

آریان فولاد

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:46
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 26,840 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشآریان فولاد
02191005131

فولاد سپهر ایرانیان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:45
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 29,202 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشفولاد سپهر ایرانیان
02191005131

شکفته

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:34
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 23,850 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارششکفته
02191005131

ناب تبریز

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:33
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 77کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 88کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناب تبریز
02191005131

استیل مرکزی

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:32
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100استنلس استیل10کیلوگرمکارخانه 224,998 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشاستیل مرکزی
02191005131

نستا

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:56:28
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشنستا
02191005131

آونگان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:55:20
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 26,600 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 88کیلوگرمکارخانه 26,600 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 77کیلوگرمکارخانه 26,600 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 26,600 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشآونگان
02191005131

فولاد نورد اشتهارد

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:55:18
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 16,500 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 99کیلوگرمکارخانه 27,300 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 88کیلوگرمکارخانه 29,300 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشفولاد نورد اشتهارد
02191005131

ظهوریان

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:55:17
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشظهوریان
02191005131

فولاد دهشیر یزد

بروزرسانی : 1402/07/12 - 09:55:13
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 16,200 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشفولاد دهشیر یزد
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟