امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه ظهوریان : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز ظهوریان توسط ما

ناودانی ظهوریان

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:04
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
5UNPکیلوگرمکارخانه 17,065 ثبت سفارش
5انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناودانی
02191005131

نبشی ظهوریان

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:01
سایزنوعواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
30*30کیلوگرمکارخانه 16,600 ثبت سفارش
30*30کیلوگرمکارخانه 25,800 ثبت سفارش
40*40کیلوگرمکارخانه 25,800 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 28,798 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 28,798 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 28,700 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 28,798 ثبت سفارش
80*80کیلوگرمکارخانه 26,330 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمکارخانه 25,800 ثبت سفارش
40*40کیلوگرمکارخانه 28,798 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمانبار تهران 17,831 ثبت سفارش
80*80کیلوگرمانبار تهران 18,700 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمانبار تهران 22,500 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمانبار تهران 22,500 ثبت سفارش
40*40کیلوگرمانبار تهران 17,700 ثبت سفارش
40*40کیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
30*30کیلوگرمانبار تهران 18,000 ثبت سفارش
30*30کیلوگرمانبار تهران 18,800 ثبت سفارش
50*50انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشنبشی
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟