امروز: 15 آذر 1401

کارخانه ظهوریان : محصولات + قیمت

فیلتر محصولات
ارزان ترین محصولات ظهوریان
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز ظهوریان توسط ما

قیمت ناودانی ظهوریان

بروزرسانی : 1401/09/07 - 10:09:56
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
ناودانی سایز 5 ظهوریان 5UNPکیلوگرمکارخانه 15,656 ثبت سفارش
ناودانی 5 ظهوریان 5انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش ناودانی 02167498498

قیمت نبشی ظهوریان

بروزرسانی : 1401/09/06 - 12:14:19
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
نبشی 2*30*30 ظهوریان مشهد 30*30Lکیلوگرمکارخانه 15,229 ثبت سفارش
نبشی3*30*30 ظهوریان مشهد 30*30Lکیلوگرمکارخانه 15,691 ثبت سفارش
نبشی4*40*40 ظهوریان مشهد 40*40Lکیلوگرمکارخانه 15,688 ثبت سفارش
نبشی4*50*50 ظهوریان مشهد 50*50Lکیلوگرمکارخانه 15,691 ثبت سفارش
نبشی3*50*50 ظهوریان مشهد 50*50Lکیلوگرمکارخانه 15,691 ثبت سفارش
نبشی5*50*50 ظهوریان مشهد 50*50Lکیلوگرمکارخانه 15,688 ثبت سفارش
نبشی 5*60*60 ظهوریان مشهد 60*60Lکیلوگرمکارخانه 15,691 ثبت سفارش
نبشی 8*80*80 ظهوریان مشهد 80*80Lکیلوگرمکارخانه 15,688 ثبت سفارش
نبشی 10*100*100 ظهوریان مشهد 100*100Lکیلوگرمکارخانه 15,872 ثبت سفارش
نبشی 3*40*40 ظهوریان مشهد 40*40Lکیلوگرمکارخانه 15,691 ثبت سفارش
نبشی 10*100*100 ظهوریان مشهد 100*100Lکیلوگرمانبار تهران 15,992 ثبت سفارش
نبشی 8*80*80 ظهوریان مشهد 80*80Lکیلوگرمانبار تهران 14,140 ثبت سفارش
نبشی 4*50*50 ظهوریان مشهد 50*50Lکیلوگرمانبار تهران 15,780 ثبت سفارش
نبشی 3*50*50 ظهوریان مشهد 50*50Lکیلوگرمانبار تهران 16,514 ثبت سفارش
نبشی4*40*40 ظهوریان مشهد 40*40Lکیلوگرمانبار تهران 15,872 ثبت سفارش
نبشی 3*40*40 ظهوریان مشهد 40*40Lکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
نبشی 3*30*30 ظهوریان مشهد 30*30Lکیلوگرمانبار تهران 15,780 ثبت سفارش
نبشی 2*30*30 ظهوریان مشهد 30*30Lکیلوگرمانبار تهران 15,780 ثبت سفارش
نبشی 5*50*50 ظهوریان 50*50انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش نبشی 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟