امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه ذوب آهن اصفهان : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز ذوب آهن اصفهان توسط ما

میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:19
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
14آجدار ََA312مترکیلوگرمکارخانه 27,000 ثبت سفارش
18آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
20آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
22آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
25آجدار A3 12مترکیلوگرمکارخانه 27,500 ثبت سفارش
28آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
12ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
14ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
16ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
18ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
20ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
22ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
25ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
28ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
32ساده A112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
36سادهA112مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
6.5میلگرد حرارتیA1-کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
12آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
32آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 26,000 ثبت سفارش
5.5کلاف ساده1006-کیلوگرمکارخانه 29,470 ثبت سفارش
6.5کلاف ساده1006-کیلوگرمکارخانه 27,170 ثبت سفارش
16آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 27,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشمیلگرد
02191005131

تیر آهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:10
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویلوزن تقریبی قیمت (تومان) سفارش بیشتر
12سنگینIPE 12مترشاخهانبار تهران126 4,300,000 ثبت سفارش
14سنگینIPE12مترکیلوگرمکارخانه155 44,300 ثبت سفارش
16سنگینIPE12مترکیلوگرمکارخانه190 34,600 ثبت سفارش
18IPE12متریکیلوگرمکارخانه230 27,000 ثبت سفارش
20IPE12متریکیلوگرمکارخانه270 26,600 ثبت سفارش
22IPE12متریکیلوگرمکارخانه320 29,420 ثبت سفارش
24IPE12متریکیلوگرمکارخانه370 31,100 ثبت سفارش
27IPE12متریکیلوگرمکارخانه435 26,600 ثبت سفارش
14لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان 4,920,000 ثبت سفارش
16لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان 6,920,000 ثبت سفارش
18لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان 6,420,000 ثبت سفارش
20لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان 7,720,000 ثبت سفارش
22لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان 10,320,000 ثبت سفارش
12لانه زنبوریCPE12مترکیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
24لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
27لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
30لانه زنبوریCPE12مترشاخهبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
30IPE12 متریکیلوگرمکارخانه500 30,100 ثبت سفارش
12سنگینIPE12 مترکیلوگرمکارخانه 37,670 ثبت سفارش
30IPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 13,800,000 ثبت سفارش
18IPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 5,500,000 ثبت سفارش
27سنگینIPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 11,000,000 ثبت سفارش
24سنگینIPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 9,300,000 ثبت سفارش
22سنگینIPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 9,250,000 ثبت سفارش
16سنگینIPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 4,700,000 ثبت سفارش
14سنگینIPE12 مترکیلوگرمانبار تهران 3,950,000 ثبت سفارش
14سبکI712 مترکیلوگرمانبار تهران 3,500,000 ثبت سفارش
16سبکI712 مترکیلوگرمکارخانه 31,000 ثبت سفارش
18سبکI712 مترکیلوگرمکارخانه 32,493 ثبت سفارش
20سبکI712 مترکیلوگرمکارخانه 31,000 ثبت سفارش
16کیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
20کیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشتیر آهن
02191005131

نبشی ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:01
سایزنوعواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
80*80کیلوگرمکارخانه 18,000 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمکارخانه 18,000 ثبت سفارش
8*80*80 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
10*100*100 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشنبشی
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟