امروز: 5 آذر 1401

کارخانه فولاد ترک : محصولات + قیمت

فیلتر محصولات
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز فولاد ترک توسط ما

قیمت تیر آهن فولاد ترک

بروزرسانی : 1401/09/05 - 11:20:40
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
تیرآهن HEA سایز 14 کارخانه فولاد ترک 14HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 16 کارخانه فولاد ترک 16HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 18 کارخانه فولاد ترک 18HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 20 کارخانه فولاد ترک 20HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 22 کارخانه فولاد ترک 22HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 24 کارخانه فولاد ترک 24HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 26 کارخانه فولاد ترک 26HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 28 کارخانه فولاد ترک 28HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 30 کارخانه فولاد ترک 30HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEA سایز 40 کارخانه فولاد ترک 40HEAکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 10 کارخانه فولاد ترک 10HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 12 کارخانه فولاد ترک 12HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 14 کارخانه فولاد ترک 14HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 16 کارخانه فولاد ترک 16HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 18 کارخانه فولاد ترک 18HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 20 کارخانه فولاد ترک 20HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 22 کارخانه فولاد ترک 22HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 26 کارخانه فولاد ترک 26HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 28 کارخانه فولاد ترک 28HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 30 کارخانه فولاد ترک 30HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
تیرآهن HEB سایز 40 کارخانه فولاد ترک 40HEBکیلوگرمانبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش تیر آهن 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟