امروز: 23 اردیبهشت 1403

کارخانه تهران : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز تهران توسط ما
درخواست استعلام

پروفیل تهران

بروزرسانی : 1403/02/23 - 09:57:19
سایزنوعضخامتاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
10*20پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*25پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*20پروفیل مبلی 0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*30پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
30*30پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*20پروفیل مبلی 0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*40پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
50*30پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*30پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*60پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
80*40پروفیل مبلی0.7STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*20پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*20پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*30پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
30*30پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*20پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*40پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
50*30پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*30پروفیل مبلی0.9STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*20پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*20پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*30پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
30*30پروفیل مبلی 1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*20پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*40پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*80پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
50*30پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
50*50پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*30پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*60پروفیل مبلی1STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*20پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*20پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*30پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
30*30پروفیل مبلی 1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*20پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*40پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
50*30پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*30پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*60پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
80*40پروفیل مبلی1.25STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*10پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*20پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
10*25پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*20پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
20*30پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
25*25پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
30*30پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*20پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
40*40پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 59,542 ثبت سفارش
50*30پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
50*50پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*30پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
60*60پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
80*40پروفیل مبلی1.5STکیلوگرمکارخانه 57,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشپروفیل
02191007449

محصولات مفتولی تهران

بروزرسانی : 1403/02/23 - 09:56:39
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
5پرسیASTMکیلوگرمانبار تهران 38,000 ثبت سفارش
5پرسیASTMکیلوگرمانبار تهران 24,853 ثبت سفارش
2پرسیASTMکیلوگرمانبار تهران 32,701 ثبت سفارش
3پرسیASTMکیلوگرمانبار تهران 24,853 ثبت سفارش
3پرسیASTMکیلوگرمانبار تهران 24,853 ثبت سفارش
4پرسیASTMکیلوگرمانبار تهران 24,853 ثبت سفارش
1.8 توری گابیونASTMکیلوگرمانبار تهران 20,274 ثبت سفارش
2توری گابیونASTMکیلوگرمانبار تهران 26,379 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشمحصولات مفتولی
02191007449
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟