امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه هفت الماس : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز هفت الماس توسط ما

ورق هفت الماس

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:55:58
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,750 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,250 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,150 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,150 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,450 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,450 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,450 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,450 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,550 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,550 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,950 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,719 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,250 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,500 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,500 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,750 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,850 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,650 ثبت سفارش
1250st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1000st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه اصفهان 68,888 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه اصفهان 68,779 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه اصفهان 68,888 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه اصفهان 68,997 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
1250هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1000هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1000هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1250هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1250هر برگکارخانه 57,444 ثبت سفارش
1000هر برگکارخانه 57,444 ثبت سفارش
0.4 * 1000کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.4 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.5 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.6 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.6 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.7 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.7 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.8 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.8 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.9 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
0.9 * 1250کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1.25 * 1000 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1.25 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1.5 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1.5 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
2 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
2 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
2.5 * 1000 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
2.5 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشورق
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟