امروز: 14 آذر 1401

کارخانه هفت الماس : محصولات + قیمت

فیلتر محصولات
ارزان ترین محصولات هفت الماس
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز هفت الماس توسط ما

قیمت ورق هفت الماس

بروزرسانی : 1401/09/08 - 12:44:44
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
ورق روغنی 0.4 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق روغنی 2 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,651 ثبت سفارش
ورق روغنی 1 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.4 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 30,000 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 30,000 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 27,431 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 27,431 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,697 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,697 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.8 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,330 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.8 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,330 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.9 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,193 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.9 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 1 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,284 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.25 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.25 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.5 میلیمتر عرض 1250 کارخانه هفت الماس 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.5 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 2 میلیمتر عرض 1000 کارخانه هفت الماس 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,651 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر st14 ابعاد 1250 کارخانه هفت الماس 1250st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر st14 ابعاد 1000 کارخانه هفت الماس 1000st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 آبی کارخانه هفت الماس کیلوگرمبنگاه اصفهان 36,200 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 سفید کارخانه هفت الماس کیلوگرمبنگاه اصفهان 36,200 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 قرمز کارخانه هفت الماس کیلوگرمبنگاه اصفهان 36,200 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 نارنجی کارخانه هفت الماس کیلوگرمبنگاه اصفهان 36,350 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 سبز کارخانه هفت الماس کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق آلوزینک ضخامت 0.7 ابعاد 1250 کارخانه هفت الماس 1250هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق آلوزینک ضخامت 0.7 ابعاد 1000 کارخانه هفت الماس 1000هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق آلوزینک ضخامت 0.6 ابعاد 1000 کارخانه هفت الماس 1000هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق آلوزینک ضخامت 0.6 ابعاد 1250 کارخانه هفت الماس 1250هر برگکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق آلوزینک ضخامت 0.5 ابعاد 1250 کارخانه هفت الماس 1250هر برگکارخانه 28,401 ثبت سفارش
ورق آلوزینک ضخامت 0.5 ابعاد 1000 کارخانه هفت الماس 1000هر برگکارخانه 28,401 ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1000هفت الماس 0.4 * 1000کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض 1250 هفت الماس 0.4 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض 1000 هفت الماس 0.5 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1000 هفت الماس 0.6 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض 1250 هفت الماس 0.6 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1000 هفت الماس 0.7 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض 1250 هفت الماس 0.7 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1000 هفت الماس 0.8 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض 1250 هفت الماس 0.8 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1000 هفت الماس 0.9 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض 1250 هفت الماس 0.9 * 1250کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1000 هفت الماس 1 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 1 میل عرض 1250 هفت الماس 1 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1000 هفت الماس 1.25 * 1000 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض 1250 هفت الماس 1.25 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1000 هفت الماس 1.5 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض 1250 هفت الماس 1.5 * 1250 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1250 هفت الماس 2 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 2 میل عرض 1000 هفت الماس 2 * 1000 کارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1000 هفت الماس 2.5 * 1000 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض 1250 هفت الماس 2.5 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش ورق 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟