امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه ناب تبریز : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز ناب تبریز توسط ما

تیر آهن ناب تبریز

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:10
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویلوزن تقریبی قیمت (تومان) سفارش بیشتر
14IPE12 متریکیلوگرمکارخانه136 21,650 ثبت سفارش
16IPE12 متریکیلوگرمکارخانه172 17,800 ثبت سفارش
18IPE12 متریکیلوگرمکارخانه210 227,522 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشتیر آهن
02191005131

ناودانی ناب تبریز

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:04
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
10سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
12سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
14سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
16سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
8سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 18,100 ثبت سفارش
8سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 18,200 ثبت سفارش
10سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
12سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
14سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
18سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناودانی
02191005131

نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:01
سایزنوعواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
70*70کیلوگرمکارخانه 28,300 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
80*80کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
80*80کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 28,500 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 28,300 ثبت سفارش
70*70کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 28,000 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
25*25کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
70*70کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 28,300 ثبت سفارش
75*75کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
75*75کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
63*63کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
63*63کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
70*70کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
40*40کیلوگرمکارخانه 28,600 ثبت سفارش
45*45کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
63*63کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
4*40*40 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
4*50*50 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
5*50*50 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
5*60*60 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
6*60*60 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
10*100*100 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشنبشی
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟