امروز: 28 اردیبهشت 1403

کارخانه ناب تبریز : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز ناب تبریز توسط ما
درخواست استعلام

تیرآهن ناب تبریز

بروزرسانی : 1403/02/28 - 09:59:08
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدوزن تقریبیمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
14سنگینIPE12 مترکیلوگرم136کارخانه 21,650 ثبت سفارش
16سنگینIPE12 مترکیلوگرم172کارخانه 17,800 ثبت سفارش
18سنگینIPE12 مترکیلوگرم210کارخانه 227,522 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشتیرآهن
02191007449

ناودانی ناب تبریز

بروزرسانی : 1403/02/28 - 09:58:54
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
10سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 28,700 ثبت سفارش
12سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 28,700 ثبت سفارش
14سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 26,470 ثبت سفارش
16سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 29,000 ثبت سفارش
8سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 30,520 ثبت سفارش
10سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 28,700 ثبت سفارش
12سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 28,700 ثبت سفارش
14سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 26,700 ثبت سفارش
18سنگینUPNکیلوگرمکارخانه 26,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناودانی
02191007449

نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : 1403/02/28 - 09:58:50
سایزنوعضخامتواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
70*70نبشی 70*70 گوشت 6 6کیلوگرمکارخانه 27,000 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 77کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 88کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
100*100نبشی 100*100 گوشت 1010کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
80*80نبشی 80*80 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 27,300 ثبت سفارش
80*80نبشی 80*80 گوشت 77کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 27,300 ثبت سفارش
50*50نبشی 50*50 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 27,300 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
50*50نبشی 50*50 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 27,800 ثبت سفارش
70*70نبشی 70*70 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
50*50نبشی 50*50 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
75*75نبشی 75*75 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 28,600 ثبت سفارش
75*75نبشی 75*75 گوشت 6 6کیلوگرمکارخانه 28,600 ثبت سفارش
63*63نبشی 63*63 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
70*70نبشی 70*70 گوشت 77کیلوگرمکارخانه 27,000 ثبت سفارش
50*50نبشی 50*50 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 27,400 ثبت سفارش
40*40نبشی 40*40 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 27,800 ثبت سفارش
45*45نبشی 45*45 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
63*63نبشی 63*63 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
30*30 نبشی 30*30 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 29,200 ثبت سفارش
30*30نبشی 30*30 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
25*25نبشی 25*25 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
35*35نبشی 35*35 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 29,100 ثبت سفارش
40*40نبشی 40*40 گوشت 44کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
45*45نبشی 45*45 گوشت 33کیلوگرمکارخانه 28,500 ثبت سفارش
45*45نبشی 45*45 گوشت 55کیلوگرمکارخانه 26,000 ثبت سفارش
60*60نبشی 60*60 گوشت 66کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
80*80نبشی 80*80 گوشت 88کیلوگرمکارخانه 27,200 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشنبشی
02191007449
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟