امروز: 23 اردیبهشت 1403

کارخانه فولاد مبارکه : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز فولاد مبارکه توسط ما
درخواست استعلام

تسمه فولاد مبارکه

بروزرسانی : 1403/02/23 - 09:57:09
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
کیلوگرمبنگاه تهران 23,001 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشتسمه
02191007449

ورق فولاد مبارکه

بروزرسانی : 1403/02/23 - 09:56:56
سایزنوعضخامتاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
1000سیاه 2 میل ST37کیلوگرمکارخانه 35,100 ثبت سفارش
1250سیاه2 میلST37کیلوگرمکارخانه 34,100 ثبت سفارش
1000*2000سیاه2 میلST37کیلوگرمانبار تهران 38,400 ثبت سفارش
1250*2500سیاه2 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,300 ثبت سفارش
1250سیاه3 میلST37کیلوگرمکارخانه 37,300 ثبت سفارش
1500سیاه3 میلST37کیلوگرمکارخانه 37,300 ثبت سفارش
1000*2000سیاه3 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه3 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
1250سیاه4 میلST37کیلوگرمکارخانه 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه4 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
1500سیاه5 میلST37کیلوگرمکارخانه 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه5 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
1500سیاه6 میلST37کیلوگرمکارخانه 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه6 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه10 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه12 میل ST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه15 میلST37کیلوگرمانبار تهران 37,100 ثبت سفارش
6000*1500سیاه6 میلst52کیلوگرمانبار تهران 36,200 ثبت سفارش
6000*1500سیاه8 میلst52کیلوگرمانبار تهران 35,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاه10 میلst52کیلوگرمانبار تهران 35,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاه12 میلst52کیلوگرمانبار تهران 35,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاه 15 میلst52کیلوگرمانبار تهران 36,250 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)1.25 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,000 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.7 میلST12کیلوگرمانبار تهران 51,700 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.5 میلST12کیلوگرمانبار تهران 51,500 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.5 میلST12کیلوگرمانبار تهران 51,500 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.6 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,400 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.6 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,700 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.8 میلST12کیلوگرمانبار تهران 51,700 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.8 میلST12کیلوگرمانبار تهران 51,700 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.9 میلST12کیلوگرمانبار تهران 51,700 ثبت سفارش
1250 ورق روغنی (سرد)0.9 میلST12کیلوگرمانبار تهران 34,900 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)1 میلST12کیلوگرمانبار تهران 55,300 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)1 میلST12کیلوگرمانبار تهران 55,300 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)1.25 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,000 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)1.5 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,700 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)1.5 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,700 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)2 میلST12کیلوگرمانبار تهران 53,700 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)2 میلST12کیلوگرمانبار تهران 35,750 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی 6 میل st52کیلوگرمانبار اصفهان 41,500 ثبت سفارش
6000*1500 ورق سیاه برشی10 میلst52کیلوگرمانبار اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی8 میلst52کیلوگرمانبار اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی12 میلst52کیلوگرمانبار اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی 15 میلst52کیلو گرمانبار اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی5 میلst52کیلوگرمانبار اصفهان 41,500 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی6 میل st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی8 میلst52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی10 میلst52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی12 میلst52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6000*1500ورق سیاه برشی15 میلst52کیلوگرمکارخانه 24,686 ثبت سفارش
1250ورق رنگی - پرتقالی0.5 میل1028کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1250ورق رنگی - آبی0.5 میل5015کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1250ورق رنگی - قرمز0.5 میل3000کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1250ورق رنگی - نارنجی 0.5 میل 2004کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1250ورق رنگی - سفید0.5 میل 9016کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1250ورق رنگی - سبز 0.5 میل 6024کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1000ورق رنگی - سفید0.6 میل 9016کیلوگرمانبار تهران 24,686 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.5 میلst13کیلوگرمکارخانه 58,000 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.5 میلst13کیلوگرمکارخانه 51,500 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.6 میلst13کیلوگرمکارخانه 32,809 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.6 میلst13کیلوگرمکارخانه 57,200 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.7 میلst13کیلوگرمکارخانه 42,500 ثبت سفارش
1250ورق روغنی (سرد)0.7 میلst13کیلوگرمکارخانه 56,900 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.9 میلst13کیلوگرمکارخانه 31,175 ثبت سفارش
1000ورق روغنی (سرد)0.7 میلST12کیلوگرمانبار تهران 42,500 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشورق
02191007449
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟