امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه فولاد مبارکه : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز فولاد مبارکه توسط ما

ورق فولاد مبارکه

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:55:58
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
1000سیاهST37کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
1250سیاهST37کیلوگرمکارخانه 36,000 ثبت سفارش
1000*2000سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
1250*2500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,400 ثبت سفارش
1250سیاهST37کیلوگرمکارخانه 38,400 ثبت سفارش
1500سیاهST37کیلوگرمکارخانه 38,400 ثبت سفارش
1000*2000سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
1250سیاهST37کیلوگرمکارخانه 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
1500سیاهST37کیلوگرمکارخانه 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
1500سیاهST37کیلوگرمکارخانه 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
6000*1500سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 38,900 ثبت سفارش
6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 39,390 ثبت سفارش
6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 39,390 ثبت سفارش
6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 39,390 ثبت سفارش
6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 39,390 ثبت سفارش
6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 39,390 ثبت سفارش
1500st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
1500st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
1500st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
1500st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
1500st52کیلوگرمکارخانه 24,686 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,550 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,950 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,050 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 54,250 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 56,950 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 55,150 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,950 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 52,950 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,050 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 34,900 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,550 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,550 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,650 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,850 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,500 ثبت سفارش
1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 53,750 ثبت سفارش
1250رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 35,750 ثبت سفارش
1250st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1000st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1000st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
1250st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 41,500 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 41,600 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 41,500 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 24,141 ثبت سفارش
6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 24,686 ثبت سفارش
12501028کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
12505015کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
12503000کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
12502004کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
12509016کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
12506024کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
12509016کیلوگرمبنگاه تهران 24,686 ثبت سفارش
1250st13کیلوگرمکارخانه 58,000 ثبت سفارش
1000st13کیلوگرمکارخانه 32,900 ثبت سفارش
1000st13کیلوگرمکارخانه 32,809 ثبت سفارش
1250st13کیلوگرمکارخانه 57,200 ثبت سفارش
1000st13کیلوگرمکارخانه 42,500 ثبت سفارش
1250st13کیلوگرمکارخانه 56,900 ثبت سفارش
1000st13کیلوگرمکارخانه 31,175 ثبت سفارش
0.7 * 1000رولST12کیلوگرمبنگاه تهران 42,500 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشورق
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟