امروز: 22 اردیبهشت 1403

کارخانه کویر کاشان : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز کویر کاشان توسط ما
درخواست استعلام

میلگرد کویر کاشان

بروزرسانی : 1403/02/22 - 10:05:36
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
8آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 30,500 ثبت سفارش
10آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 30,200 ثبت سفارش
12آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 30,000 ثبت سفارش
14آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,670 ثبت سفارش
16آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,670 ثبت سفارش
18آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 26,570 ثبت سفارش
20آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,570 ثبت سفارش
22آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 28,100 ثبت سفارش
25آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 28,100 ثبت سفارش
28آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 28,100 ثبت سفارش
32آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 26,570 ثبت سفارش
12سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
14سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
16سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
18سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
22سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
25سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
32سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
34سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
36سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
28سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 32,100 ثبت سفارش
20سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 31,670 ثبت سفارش
30سادهA112 مترکیلوگرمکارخانه 31,670 ثبت سفارش
5.5کلاف سادهA1-کیلوگرمکارخانه 31,670 ثبت سفارش
6کلاف سادهA1-کیلوگرمکارخانه 28,370 ثبت سفارش
6.5کلاف سادهA1-کیلوگرمکارخانه 28,570 ثبت سفارش
14کلاف آجدارA3-کیلوگرمکارخانه 17,200 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشمیلگرد
02191007449
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟