امروز: 18 آذر 1401

کارخانه کویر کاشان : محصولات + قیمت

فیلتر محصولات
ارزان ترین محصولات کویر کاشان
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز کویر کاشان توسط ما

قیمت میلگرد کویر کاشان

بروزرسانی : 1401/09/17 - 11:18:04
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
میلگرد ساده سایز 6.5 کارخانه فولاد کویر کاشان 6.5A1کیلوگرمکارخانه 17,110 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 8 کارخانه فولاد کویر کاشان 8A3کیلوگرمکارخانه 16,927 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 10 کارخانه فولاد کویر کاشان 10A3کیلوگرمکارخانه 16,239 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 12 کارخانه فولاد کویر کاشان 12A3کیلوگرمکارخانه 15,826 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 14 کارخانه فولاد کویر کاشان 14A3کیلوگرمکارخانه 15,477 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 16 کارخانه فولاد کویر کاشان 16A3کیلوگرمکارخانه 15,477 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 18 کارخانه فولاد کویر کاشان 18A3کیلوگرمکارخانه 15,367 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 20 کارخانه فولاد کویر کاشان 20A3کیلوگرمکارخانه 15,367 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 22 کارخانه فولاد کویر کاشان 22A3کیلوگرمکارخانه 15,550 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 25 کارخانه فولاد کویر کاشان 25A3کیلوگرمکارخانه 15,367 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 28 کارخانه فولاد کویر کاشان 28A3کیلوگرمکارخانه 15,367 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 32 کارخانه فولاد کویر کاشان 32A3کیلوگرمکارخانه 15,367 ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 40 کارخانه فولاد کویر کاشان 40A3کیلوگرمکارخانه 18,265 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 12 کارخانه فولاد کویر کاشان 12A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 14 کارخانه فولاد کویر کاشان 14A1کیلوگرمکارخانه 18,120 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 16 کارخانه فولاد کویر کاشان 16A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 18 کارخانه فولاد کویر کاشان 18A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 22 کارخانه فولاد کویر کاشان 22A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 25 کارخانه فولاد کویر کاشان 25A1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 32 کارخانه فولاد کویر کاشان 32A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 34 کارخانه فولاد کویر کاشان 34A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 36 کارخانه فولاد کویر کاشان 36A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 38 کارخانه فولاد کویر کاشان 38A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 40 کارخانه فولاد کویر کاشان 40A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 28 کارخانه فولاد کویر کاشان 28A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 20 کارخانه فولاد کویر کاشان 20A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 26 کارخانه فولاد کویر کاشان 26A1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 30 کارخانه فولاد کویر کاشان 30A1کیلوگرمکارخانه 17,890 ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 45 کارخانه فولاد کویر کاشان 45A1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
میلگرد ساده سایز 50 کارخانه فولاد کویر کاشان 50A1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
میلگرد حرارتی سایز 6.5 کارخانه فولاد کویر کاشان 6.5A1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
میلگرد حرارتی سایز 6 کارخانه فولاد کویر کاشان 6A1کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
میلگرد آجدار A3 سایز 36 کارخانه فولاد کویر کاشان 36A3کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 5.5 کارخانه فولاد کویر کاشان 5.5A1کیلوگرمکارخانه 17,110 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 6 کارخانه فولاد کویر کاشان 6A1کیلوگرمکارخانه 16,991 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 6.5 کارخانه فولاد کویر کاشان 6.5A1کیلوگرمکارخانه 16,991 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 8 کارخانه فولاد کویر کاشان 8A1کیلوگرمکارخانه 16,991 ثبت سفارش
کلاف آجدار A2 سایز 8 کارخانه فولاد کویر کاشان 8A2کیلوگرمکارخانه 16,836 ثبت سفارش
کلاف آجدار A3 سایز 10 کارخانه فولاد کویر کاشان 10A3کیلوگرمکارخانه 17,110 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 11 کارخانه فولاد کویر کاشان 11A1کیلوگرمکارخانه 17,400 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 12 کارخانه فولاد کویر کاشان 12A1کیلوگرمکارخانه 17,430 ثبت سفارش
کلاف آجدار A2 سایز 12 کارخانه فولاد کویر کاشان 12A2کیلوگرمکارخانه 17,616 ثبت سفارش
کلاف آجدار A3 سایز 12 کارخانه فولاد کویر کاشان 12A3کیلوگرمکارخانه 17,110 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 12.5 کارخانه فولاد کویر کاشان 12.5A1کیلوگرمکارخانه 17,430 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 13 کارخانه فولاد کویر کاشان 13A1کیلوگرمکارخانه 17,661 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 14 کارخانه فولاد کویر کاشان 14A1کیلوگرمکارخانه 17,615 ثبت سفارش
کلاف آجدار A3 سایز 14 کارخانه فولاد کویر کاشان 14A3کیلوگرمکارخانه 12,401 ثبت سفارش
کلاف آجدار A3 سایز 16 کارخانه فولاد کویر کاشان 16A3کیلوگرمکارخانه 15,780 ثبت سفارش
کلاف ساده A1 سایز 16.5 کارخانه فولاد کویر کاشان 16.5A1کیلوگرمکارخانه 17,615 ثبت سفارش
کلاف آجدار A3 سایز 8 کارخانه فولاد کویر کاشان 8A3کیلوگرمکارخانه 17,110 ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش میلگرد 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟