امروز: 11 خرداد 1402

کارخانه فایکو ساری : محصولات + قیمت

نیاز به قیمت دارید؟
استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز فایکو ساری توسط ما

میلگرد فایکو ساری

بروزرسانی : 1402/03/11 - 16:31:10
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
14آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
16آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
18آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
20آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
22آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
25آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
32آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
28آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 27,970 ثبت سفارش
10آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 26,400 ثبت سفارش
12آجدارA312 مترکیلوگرمکارخانه 27,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشمیلگرد
02191005131

تیر آهن فایکو ساری

بروزرسانی : 1402/03/11 - 09:59:10
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویلوزن تقریبی قیمت (تومان) سفارش بیشتر
16سنگینIPE12مترکیلوگرمانبار تهران170 5,100,000 ثبت سفارش
20سنگینIPE12مترکیلوگرمانبار تهران250 29,670 ثبت سفارش
24لانه زنبوریCPE12مترکیلوگرمانبار تهران350 7,740,000 ثبت سفارش
24سنگینIPE12 مترکیلوگرمکارخانه368 29,670 ثبت سفارش
22سنگینIPE12 مترکیلوگرمکارخانه300 29,670 ثبت سفارش
20سنگینIPE12 مترکیلوگرمکارخانه255 29,670 ثبت سفارش
18سنگینIPE12 مترکیلوگرمکارخانه205 29,670 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشتیر آهن
02191005131

ناودانی فایکو ساری

بروزرسانی : 1402/03/11 - 09:58:46
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
18سبکUPNکیلوگرمانبار تهران 32,000 ثبت سفارش
20سبکUPNکیلوگرمانبار تهران 35,000 ثبت سفارش
12سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 30,600 ثبت سفارش
14سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 30,600 ثبت سفارش
16سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 48,505 ثبت سفارش
18سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 48,505 ثبت سفارش
20سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 48,505 ثبت سفارش
22سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 48,505 ثبت سفارش
24سنگینUPNکیلوگرمانبار تهران 48,505 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناودانی
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟