امروز: 23 اردیبهشت 1403

کارخانه چین : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟ استعلام قیمت روز چین توسط ما
درخواست استعلام

لوله چین

بروزرسانی : 1403/02/23 - 09:56:33
سایزنوعضخامتاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
"2مانیسمان رده 403.91ASTMکیلوگرمانبار تهران 2,380,000 ثبت سفارش
"1.5مانیسمان رده 805.08ASTMکیلوگرمانبار تهران 2,210,000 ثبت سفارش
"3مانیسمان رده 203.5ASTMکیلوگرمانبار تهران 2,595,694 ثبت سفارش
"2.5مانیسمان رده 203.2ASTMکیلوگرمانبار تهران 2,262,999 ثبت سفارش
"2.5مانیسمان رده 405.16ASTMکیلوگرمانبار تهران 2,950,000 ثبت سفارش
"2 مانیسمان رده 805.54ASTMکیلوگرمانبار تهران 2,990,000 ثبت سفارش
"6مانیسمان رده 8010.97ASTMکیلوگرمانبار تهران 13,699,993 ثبت سفارش
"8مانیسمان رده 80 12.7ASTMکیلوگرمانبار تهران 21,000,000 ثبت سفارش
"8مانیسمان رده 408.18ASTMکیلوگرمانبار تهران 15,500,002 ثبت سفارش
"3مانیسمان رده 405.49ASTMکیلوگرمانبار تهران 3,950,000 ثبت سفارش
"4مانیسمان رده 204ASTMکیلوگرمانبار تهران 3,778,000 ثبت سفارش
"2.5مانیسمان رده 807.01ASTMکیلوگرمانبار تهران 3,950,000 ثبت سفارش
"3مانیسمان رده 807.62ASTMکیلوگرمانبار تهران 5,410,000 ثبت سفارش
"4مانیسمان رده 406.02ASTMکیلوگرمانبار تهران 4,950,000 ثبت سفارش
"5مانیسمان رده 20 4.5ASTMکیلوگرمانبار تهران 5,050,003 ثبت سفارش
"4مانیسمان رده 808.56ASTMکیلوگرمانبار تهران 7,850,000 ثبت سفارش
"6مانیسمان رده 205ASTMکیلوگرمانبار تهران 6,415,092 ثبت سفارش
"5مانیسمان رده 406.55ASTMکیلوگرمانبار تهران 6,545,004 ثبت سفارش
"1مانیسمان رده 202.6ASTMکیلوگرمانبار تهران 884,001 ثبت سفارش
"1مانیسمان رده 403.38ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,170,000 ثبت سفارش
"1.5مانیسمان رده 202.8ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,363,999 ثبت سفارش
"6مانیسمان رده 40 7.11ASTMشاخهانبار تهران 9,090,001 ثبت سفارش
"1.25مانیسمان رده 403.56ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,606,001 ثبت سفارش
"1.25مانیسمان رده 202.7ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,162,000 ثبت سفارش
"1مانیسمان رده 804.45ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,380,000 ثبت سفارش
"5مانیسمان رده 809.53ASTMکیلوگرمانبار تهران 9,493,999 ثبت سفارش
"2مانیسمان رده 20 2.8ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,666,997 ثبت سفارش
"10مانیسمان رده 403.91ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,920,003 ثبت سفارش
"8مانیسمان رده 206.35ASTMکیلوگرمانبار تهران 8,832,262 ثبت سفارش
1.1/2مانیسمان رده 403.68ASTMکیلوگرمانبار تهران 1,980,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشلوله
02191007449
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟