امروز: 5 آذر 1401

کارخانه اکسین اهواز : محصولات + قیمت

فیلتر محصولات
ارزان ترین محصولات اکسین اهواز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز اکسین اهواز توسط ما

قیمت ورق اکسین اهواز

بروزرسانی : 1401/08/30 - 09:18:42
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
ورق سیاه 8 میلیمتر ابعاد 2000*6000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمبنگاه تهران 30,300 ثبت سفارش
ورق سیاه 10 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمبنگاه تهران 22,982 ثبت سفارش
ورق سیاه 10 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه 12 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,982 ثبت سفارش
ورق سیاه 12 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه 15 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 23,753 ثبت سفارش
ورق سیاه 15 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 23,753 ثبت سفارش
ورق سیاه 20 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 21,560 ثبت سفارش
ورق سیاه 20 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,469 ثبت سفارش
ورق سیاه 25 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه 25 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه 30 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 24,679 ثبت سفارش
ورق سیاه 35 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,706 ثبت سفارش
ورق سیاه 35 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق سیاه 40 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق سیاه 40 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 21,918 ثبت سفارش
ورق سیاه 45 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 21,000 ثبت سفارش
ورق سیاه 50 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 21,000 ثبت سفارش
ورق سیاه 50 میلیمتر ابعاد 12000*2000 کارخانه اکسین اهواز 12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 21,000 ثبت سفارش
ورق سیاه 60 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,777 ثبت سفارش
ورق سیاه 70 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,777 ثبت سفارش
ورق سیاه 80 میلیمتر ابعاد 6000*2000 کارخانه اکسین اهواز 6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,777 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میلیمتر 2*12 متر کارخانه اکسین اهواز 2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 25 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 20 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,469 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 30 میلیمتر 2*12 متر کارخانه اکسین اهواز 2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 23,844 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 40 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 21,918 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 12 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میلیمتر 2*12 متر کارخانه اکسین اهواز 2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 23,753 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 15 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 23,753 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 45 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 21,000 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میلیمتر 2*12 متر کارخانه اکسین اهواز 2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 21,000 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 50 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 21,000 ثبت سفارش
ورق سیاه st37 ضخامت 10 میلیمتر 2*6 متر کارخانه اکسین اهواز 2*6st37 کیلوگرمبنگاه اهواز 22,377 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 10 میلیمتر 2000*6000 کارخانه اکسین اهواز 2000*6000st52کیلوگرمکارخانه 24,487 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 12 میلیمتر 2000*6000 کارخانه اکسین اهواز 2000*6000st52کیلوگرمکارخانه 24,487 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 15 میلیمتر 2000*6000 کارخانه اکسین اهواز 2000*6000st52کیلوگرمکارخانه 24,487 ثبت سفارش
ورق 10 میل 2*6 اکسین 2*6انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق 15 میل 2*6 اکسین 2*6 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق 35 میل 2*6 اکسین 2*6 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق 40 میل 2*6 اکسین 2*6 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش ورق 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟