امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه اکسین اهواز : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز اکسین اهواز توسط ما

ورق اکسین اهواز

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:55:58
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
6000*2000شیتST37کیلوگرمبنگاه تهران 33,027 ثبت سفارش
12000*2000سیاهST37کیلوگرمبنگاه تهران 44,950 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 44,950 ثبت سفارش
12000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 40,400 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 40,400 ثبت سفارش
12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 25,400 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 40,400 ثبت سفارش
12000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 24,900 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 32,850 ثبت سفارش
12000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 32,850 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 32,850 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 32,850 ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 32,850 ثبت سفارش
12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
6000*2000شیتST37کیلوگرمکارخانه 33,850 ثبت سفارش
6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,890 ثبت سفارش
6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 35,000 ثبت سفارش
12000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 22,890 ثبت سفارش
6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 24,900 ثبت سفارش
6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 24,900 ثبت سفارش
6000*2000ST37کیلوگرمکارخانه 24,900 ثبت سفارش
2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 24,100 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 34,700 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 35,200 ثبت سفارش
2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 25,601 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 34,800 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 42,700 ثبت سفارش
2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 25,400 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 42,700 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,890 ثبت سفارش
2*12st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,890 ثبت سفارش
2*6st37کیلوگرمبنگاه اهواز 22,890 ثبت سفارش
2*6st37 کیلوگرمبنگاه اهواز 24,200 ثبت سفارش
2000*6000st52کیلوگرمکارخانه 37,998 ثبت سفارش
2000*6000st52کیلوگرمکارخانه 37,998 ثبت سفارش
2000*6000st52کیلوگرمکارخانه 37,998 ثبت سفارش
2*6انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
2*6 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
2*6 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
2*6 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشورق
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟