امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه آریان فولاد : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز آریان فولاد توسط ما

میلگرد آریان فولاد

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:19
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
10آجدار A212مترکیلوگرمکارخانه 26,200 ثبت سفارش
12آجدارA212مترکیلوگرمکارخانه 26,200 ثبت سفارش
10آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
12آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 26,500 ثبت سفارش
14آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
16آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
18آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
20 آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
22 آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
25آجدار A312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
14آجدارA212مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
16آجدارA212مترکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
28آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
32آجدارA312مترکیلوگرمکارخانه 25,600 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشمیلگرد
02191005131

تیر آهن آریان فولاد

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:10
سایزنوعاستانداردطول شاخهواحدمحل تحویلوزن تقریبی قیمت (تومان) سفارش بیشتر
14IPE12متریشاخهکارخانه150 25,600 ثبت سفارش
16IPE12متریشاخهکارخانه190 تماس بگیرید ثبت سفارش
18IPE12متریشاخهکارخانه220 تماس بگیرید ثبت سفارش
20IPE12متریشاخهکارخانه265 تماس بگیرید ثبت سفارش
22IPE12متریشاخهکارخانه320 تماس بگیرید ثبت سفارش
24IPE12متریشاخهکارخانه355 تماس بگیرید ثبت سفارش
27IPE12 متریکیلوگرمکارخانه435 تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشتیر آهن
02191005131

ناودانی آریان فولاد

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:04
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
10سنگینUNPکیلوگرمکارخانه 18,950 ثبت سفارش
12سنگینUNPکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
10 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشناودانی
02191005131

نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:56:01
سایزنوعواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
40*40کیلوگرمکارخانه 28,850 ثبت سفارش
40*40کیلوگرمکارخانه 31,370 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 30,570 ثبت سفارش
50*50کیلوگرمکارخانه 27,050 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 27,050 ثبت سفارش
60*60کیلوگرمکارخانه 27,060 ثبت سفارش
70*70کیلوگرمکارخانه 27,060 ثبت سفارش
80*80کیلوگرمکارخانه 27,020 ثبت سفارش
100*100کیلوگرمکارخانه 27,020 ثبت سفارش
120*120کیلوگرمکارخانه 26,760 ثبت سفارش
70*70کیلوگرمکارخانه 22,200 ثبت سفارش
4*50*50 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
4*60*60انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
5*60*60 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشنبشی
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟