امروز: 10 فروردین 1402

کارخانه چین : محصولات + قیمت

استعلام قیمت روز
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز چین توسط ما

ورق چین

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:55:58
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
0.25 * 1000 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
0.48 * 1000انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
0.48 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
0.48 * 1250 انبار تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشورق
02191005131

لوله چین

بروزرسانی : 1402/01/09 - 23:55:45
سایزنوعاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
"240Schشاخه بنگاه تهران 2,380,000 ثبت سفارش
"1.25شاخه بنگاه تهران 770,000 ثبت سفارش
"1.5شاخه بنگاه تهران 2,210,000 ثبت سفارش
"3شاخه بنگاه تهران 2,595,694 ثبت سفارش
"2.5شاخه بنگاه تهران 2,262,999 ثبت سفارش
"2.5شاخه بنگاه تهران 2,950,000 ثبت سفارش
"2شاخه بنگاه تهران 2,990,000 ثبت سفارش
"6شاخه بنگاه تهران 13,699,993 ثبت سفارش
"8شاخه بنگاه تهران 21,000,000 ثبت سفارش
"840Schشاخه بنگاه تهران 15,500,002 ثبت سفارش
"340Schشاخه بنگاه تهران 3,950,000 ثبت سفارش
"4شاخه بنگاه تهران 3,778,000 ثبت سفارش
"2.5شاخه بنگاه تهران 3,950,000 ثبت سفارش
"3شاخه بنگاه تهران 5,410,000 ثبت سفارش
"440Schشاخه بنگاه تهران 4,950,000 ثبت سفارش
"0.5شاخه بنگاه تهران 373,490 ثبت سفارش
"5شاخه بنگاه تهران 5,050,003 ثبت سفارش
"0.5شاخه بنگاه تهران 500,000 ثبت سفارش
"4شاخه بنگاه تهران 7,850,000 ثبت سفارش
"6شاخه بنگاه تهران 6,415,092 ثبت سفارش
"540Schشاخهبنگاه تهران 6,545,004 ثبت سفارش
"0.5شاخهبنگاه تهران 770,000 ثبت سفارش
"1شاخهبنگاه تهران 884,001 ثبت سفارش
"0.75شاخهبنگاه تهران 884,001 ثبت سفارش
"0.75شاخهبنگاه تهران 884,001 ثبت سفارش
"1شاخهبنگاه تهران 1,170,000 ثبت سفارش
"1.5شاخهبنگاه تهران 1,363,999 ثبت سفارش
"640Schشاخهبنگاه تهران 9,090,001 ثبت سفارش
"1.25شاخهبنگاه تهران 1,606,001 ثبت سفارش
"1.25شاخهبنگاه تهران 1,162,000 ثبت سفارش
"1شاخهبنگاه تهران 1,380,000 ثبت سفارش
"5شاخهبنگاه تهران 9,493,999 ثبت سفارش
"2شاخهبنگاه تهران 1,666,997 ثبت سفارش
"1040Schشاخهبنگاه تهران 1,920,003 ثبت سفارش
"12شاخهبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
"8شاخهبنگاه تهران 8,832,262 ثبت سفارش
1/240مانیسمانکیلوگرمکارخانه 410,000 ثبت سفارش
3/440مانیسمانکیلوگرمکارخانه 440,000 ثبت سفارش
140مانیسمانکیلوگرمکارخانه 840,000 ثبت سفارش
1.1/240Schشاخه 1,980,000 ثبت سفارش
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارشلوله
02191005131
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟